top of page

Problemet med at sige, "Min hund beskytter mig".

Hundetrænere står ofte med en udfordring, når klienter fortæller os, at deres hund "beskytter dem".


Det almindelige scenarie, der udløser sådanne påstande, er, når en person nærmer sig hundens ejer, og hunden reagerer aggressivt, tilsyneladende for at skræmme den opfattede trussel væk.

Et af de størreste problemer, hundetrænere har med udtrykket 'beskyttelse', er dets ladet natur. I sammenhæng med hundetræning henviser 'beskyttelse' til specifikke adfærd, der er trænet i aktiviteter som beskyttelsessport, hvor hunde bliver instrueret i at udføre opgaver som genstandsvogtning eller pågribelse af mistænkte. Disse trænede handlinger involverer konsekvente signaler og kommandoer, hvilket gør 'beskyttelse' til et specialiseret begreb. At sige, at en kæledyrshund "beskytter" nogen, er på linje med at fejlagtigt mærke en følelsesmæssig støttehund som en tjenestehund - de bærer forskellige betydninger, indebærer forskellige træningsmetoder og endda juridiske konnotationer.


Når man undersøger intentionen bag en trænet beskyttelseshund, bliver det tydeligt, at disse hunde opererer under specifikke kommandoer og opgaver, uden angst, da det stemmer overens med deres trænede rolle. I modsætning til en gennemsnitlig kæledyrshund, der måske udviser lignende adfærd på overfladen, adskiller motivationerne og følelserne sig betydeligt, hvilket giver mangel på forudsigelighed i kæledyrshundens 'beskyttende' adfærd.


En almindelig årsag til en kæledyrshunds tilsyneladende beskyttende adfærd er ressourceforsvar. Hunden opfatter sin ejer som en værdifuld ressource og forsøger at forhindre nogen i at tage denne ressource væk. Ressourceforsvar, en iboende egenskab hos mange hunde, kan udløse en primitiv overlevelsesmekanisme, der er udfordrende at træne væk og kontrollere. Desuden beslutter hunden selv, hvem de opfatter som en trussel mod deres ressource, og dette kan være mellem en mor og hendes barn, for eksempel. En trænet beskyttelseshund har derimod fået at vide på kommando, hvad der udgør truslen, hvilket gør adfærden meget forudsigelig.


En anden potentiel årsag til tilsyneladende beskyttende adfærd er frygt. I sådanne tilfælde kan hunden betragte en udløser som en trussel og, ofte fysisk forbundet med sin ejer (med en snor, for eksempel), reagere på en kamporienteret måde. Imidlertid beskytter disse hunde ikke deres ejer; de forsøger at tackle deres frygt ved at signalere en mulig konflikt. På trods af deres aggressive udseende er disse hunde klar til en hurtig tilbagetrækning, da de prioriterer selvbevarelse over at beskytte deres ejer.


Der opstår bekymringer for hundetrænere, når ejere tror, at deres hunde vil beskytte dem ægte, hvilket skaber en falsk følelse af sikkerhed samt får dem til at træffe rationelle beslutninger baseret på denne tro. Dette kan både være farligt for samfundet og den faktiske ejer, da en uforudsigelig hund kan omdirigere aggression mod dem. Som følge heraf kan ejere utilsigtet opmuntre til en 'bodyguard'-adfærd, der tillader hunden at antage rollen som en udøvende beslutningstager.


Hunde, der udviser ressourceforsvar eller frygtbaseret adfærd, kan ikke betragtes som pålidelige beskyttere; deres handlinger drives sandsynligvis mere af instinkt og selvbevarelse. At omfavne denne misforståelse kan resultere i potentielt farlige situationer, da hundens uforudsigelige handlinger kan udgøre risici for andre.


Derudover er det vigtigt at overveje den mentale og fysiske belastning på en hund, der udviser sådanne adfærd. I modsætning til hunde, der er trænet i beskyttelsessport, og som finder glæde ved deres aktiviteter, er kæledyrshunde, der udviser beskyttende tendenser på grund af frygt eller ressourceforsvar, sandsynligvis oplever ekstrem stress and angst. Denne sindstilstand er ikke holdbar for deres trivsel og kan have en negativ indvirkning på deres generelle sundhed. Det er afgørende for ejere at forstå, at en hund, der virker beskyttende, måske er i nød i stedet for at nyde en givende og lykkelig oplevelse.

Comments


bottom of page